• Home
  • Terms Condition

Terms Condition

Please note that "XCIPTV" is an application to establish a connection between you and your IPTV provdier. We do not deliver, broadcast or transmit TV channels, TV portals or playlists. XCIPTV does not provide for any unauthorized use of third-party material protected by copyright and distances itself from it in all forms.

 

Houd er rekening mee dat "XCIPTV" een applicatie is om een verbinding tot stand te brengen tussen u en uw IPTV-provider. We leveren, zenden of verzenden geen tv-kanalen, tv-portalen of afspeellijsten. XCIPTV voorziet niet in enig ongeoorloofd gebruik van materiaal van derden dat wordt beschermd door copyright en distantieert zich daarvan in alle vormen.

 

Tenga en cuenta que "XCIPTV" es una aplicación para establecer una conexión entre usted y su proveedor de IPTV. No entregamos, transmitimos ni transmitimos canales de TV, portales de TV o listas de reproducción. XCIPTV no prevé ningún uso no autorizado de material de terceros protegido por derechos de autor y se distancia de él en todas sus formas.

 

Обратите внимание, что «XCIPTV» - это приложение для установления связи между вами и вашим провайдером IPTV. Мы не доставляем, не транслируем и не передаем телеканалы, телепорталы или плейлисты. XCIPTV не допускает несанкционированного использования сторонних материалов, защищенных авторским правом, и дистанцируется от них во всех формах.